U nas każdy Klient traktowany jest indywidualnie!

 
Zakres usług i cennik

Cena usług dla każdego Klienta jest ustalana indywidualnie i zależy od ilości dokumentów księgowych w miesiącu, rodzaju działalności, liczby transakcji zagranicznych i liczby pracowników.

 

I. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW + VAT + JPK + rozliczenia ZUS

Pakiet Micro

200 zł*/m-c

Pakiet Mini

230 zł*/m-c

Pakiet Standard

250 zł*/m-c

KPiR / ryczałt
KPiR / ryczałt
KPiR / ryczałt
do 10 wpisów do 20 wpisów do 30 wpisów

* ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT

  • Doradztwo przy wyborze formy opodatkowania i pomoc przy rejestracji działalności bezpłatnie
  • Konsultacje podatkowe oraz kadrowo-płacowe (mailowe i telefoniczne) bezpłatnie
  • Aplikacja do wystawiania faktur online bezpłatnie

  • Wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych i ZUSbezpłatnie

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia bezpłatnie

II. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI RACHUNKOWE)

Pakiet Micro

500 zł*/m-c

Pakiet Mini

700 zł*/m-c

Pakiet Standard

1000 zł*/m-c

do 10 wpisów do 30 wpisów
do 50 wpisów
wyciąg bankowy wyciąg bankowy wyciąg bankowy
raport kasowy raport kasowy raport kasowy

* ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT

III. OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Obsługa płacowa pracownika / zleceniobiorcy 40 zł
Obsługa PFRON pracownika / przedsiębiorcy
50 zł
Przygotowanie umowy o pracę + warunki zatrudnienia 50 zł
Przygotowanie świadectwa pracy 50 zł
Sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R 50 zł
Sporządzenie informacji rocznej PIT-11 30 zł
Opłata za weryfikację zaległości w ZUS od 100 zł

IV. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Porada prawna / konsultacja podatkowa w biurze
od 200 zł*
Opracowanie wniosku i kompletnej dokumentacji o dotację PUP od 500 zł
Przygotowanie analizy finansowej do wniosku kredytowego od 100 zł
Przygotowanie sprawozdania do GUS od 200 zł
Sporządzenie aktualizacji VAT-R 50 zł
Roczne zeznanie podatkowe z działalności PIT-28, PIT-36/36L 100 zł
Sprawozdanie finansowe:
(zeznanie podatkowe CIT-8, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, informacja dodatkowa)
opłata
miesięczna
Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont od 500 zł
Przygotowanie korekty deklaracji VAT lub ZUS (z winy Klienta) 50 zł
 Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej
200 zł
 Opłata za elektroniczne wezwanie do zapłaty 10 zł

* wycena usługi dokonywana jest przez radcę prawnego lub doradcę podatkowego, po krótkim opisie zagadnienia

Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.