U nas każdy Klient traktowany jest indywidualnie!

 

Aktualne promocje:

 • Księgowość online w promocyjnej cenie już od 100 zł* netto miesięcznie! (do 10 dokumentów)
  * dot. księgowości uproszczonej, pełna księgowość online od 300 zł netto

  a
 • Rabat na start – dla nowego Klienta rejestracja spółki lub obsługa księgowa w pierwszym miesiącu za 1 zł!
 • Rabat za zmianę biura – pierwsze 2 miesiące upust 50% przy zmianie biura rachunkowego.
 • Rabat za polecenie50% upustu na okres 1 miesiąca dla klienta, który poleci nasze biuro (po podpisaniu umowy).

 

Zakres usług i cennik

Cena usług dla każdego Klienta jest ustalana indywidualnie i zależy od ilości dokumentów księgowych w miesiącu, rodzaju działalności, liczby transakcji zagranicznych i liczby pracowników / zleceniobiorców.

aP 

I. KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

Pakiet Micro

100 zł*/m-c

Pakiet Mini

130 zł*/m-c

Pakiet Standard

150 zł*/m-c

KPiR lub ryczałt KPiR lub ryczałt KPiR lub ryczałt
do 10 wpisów do 20 wpisów do 30 wpisów
bez pracowników 1 pracownik 1 pracownik

 

 • Rejestracja firmy i doradztwo przy wyborze formy opodatkowania bezpłatnie
 • Konsultacje w zakresie podatków oraz spraw kadrowo-płacowych – bezpłatnie
 • Doradztwo podatkowe oraz reprezentacja przed US, GUS i ZUS bezpłatnie

 • Nowoczesna aplikacja do wystawiania faktur online firmy Insert bezpłatnie

 • Wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych i ZUSbezpłatnie

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia bezpłatnie

 • Odbiór dokumentów na życzenie Klienta (na terenie Bydgoszczy) – bezpłatnie.

II. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI RACHUNKOWE)

Pakiet Micro

300 zł*/m-c

Pakiet Mini

500 zł*/m-c

Pakiet Standard

700 zł*/m-c

do 10 dokumentów do 30 dokumentów do 50 dokumentów
wyciąg bankowy wyciąg bankowy wyciąg bankowy
raport kasowy raport kasowy raport kasowy
bez pracowników 1 pracownik 2 pracowników

* ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT

III. OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Obsługa kadrowo-płacowa pracownika / zleceniobiorcy 30,00 zł
Obsługa PFRON pracownika / przedsiębiorcy
od 30,00 zł
Przygotowanie umowy o pracę z warunkami zatrudnienia 30,00 zł
Przygotowanie świadectwa pracy* 30,00 zł
Sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R 30,00 zł
Sporządzenie informacji rocznej PIT-11 20,00 zł
Opłata za weryfikację zaległości w ZUS od 50 zł

* opłata pobierana tylko wówczas, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje w okresie do 6 miesięcy od daty zatrudnienia

IV. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Porada prawna lub opinia podatkowa (na piśmie)
od 100 zł*
Opracowanie wniosku i kompletnej dokumentacji o dotację PUP od 300 zł
Przygotowanie analizy finansowej do wniosku kredytowego 50,00 zł
Przygotowanie sprawozdania do GUS 50,00 zł
Sporządzenie aktualizacji zgłoszenia VAT-R 20,00 zł
Roczne zeznanie podatkowe z działalności PIT-36/36L opłata
miesięczna
Sporządzenie sprawozdania finansowego:
(zeznanie podatkowe CIT, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
opłata
miesięczna
Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont od 150 zł
Przygotowanie korekty deklaracji VAT lub ZUS z winy Klienta 30,00 zł
Opłata za elektroniczne wezwanie do zapłaty 5,00 zł
Opłata za listowne wezwanie do zapłaty 10,00 zł

* wycena usługi dokonywana jest przez radcę prawnego lub doradcę podatkowego, po krótkim opisie zagadnienia

Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.