U nas każdy Klient traktowany jest indywidualnie!

 
Zakres usług i cennik

Cena usług dla każdego Klienta jest ustalana indywidualnie i zależy od ilości dokumentów księgowych w miesiącu, rodzaju działalności, liczby transakcji zagranicznych i liczby pracowników.

 

I. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW + rozliczenia VAT + JPK + ZUS

Pakiet Micro

150 zł*/m-c

Pakiet Mini

170 zł*/m-c

Pakiet Standard

200 zł*/m-c

KPiR / ryczałt
KPiR / ryczałt
KPiR / ryczałt
do 10 wpisów do 20 wpisów do 30 wpisów

* ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT

  • Doradztwo przy wyborze formy opodatkowania i pomoc przy rejestracji działalności bezpłatnie
  • Konsultacje podatkowe oraz kadrowo-płacowe – mailowe i telefoniczne bezpłatnie
  • Nowoczesna aplikacja do wystawiania faktur online bezpłatnie

  • Wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych i ZUSbezpłatnie

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia bezpłatnie

II. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI RACHUNKOWE)

Pakiet Micro

500 zł*/m-c

Pakiet Mini

700 zł*/m-c

Pakiet Standard

900 zł*/m-c

do 10 wpisów do 30 wpisów
do 50 wpisów
wyciąg bankowy wyciąg bankowy wyciąg bankowy
raport kasowy raport kasowy raport kasowy

* ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT

III. OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Obsługa płacowa pracownika / zleceniobiorcy 30 zł
Obsługa PFRON pracownika / przedsiębiorcy
50 zł
Przygotowanie umowy o pracę z warunkami zatrudnienia 30 zł
Przygotowanie świadectwa pracy 30 zł
Sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R 50 zł
Sporządzenie informacji rocznej PIT-11 30 zł
Opłata za weryfikację zaległości w ZUS od 50 zł

IV. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Porada prawna / konsultacja podatkowa w biurze
od 100 zł*
Opracowanie wniosku i kompletnej dokumentacji o dotację PUP od 300 zł
Przygotowanie analizy finansowej do wniosku kredytowego od 100 zł
Przygotowanie sprawozdania do GUS od 100 zł
Sporządzenie aktualizacji zgłoszenia VAT-R 30 zł
Roczne zeznanie podatkowe z działalności PIT-28, PIT-36/36L 100 zł
Sporządzenie sprawozdania finansowego:
(zeznanie podatkowe CIT, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
opłata
miesięczna
Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont 500 zł
Przygotowanie korekty deklaracji VAT lub ZUS z winy Klienta 30 zł
Opłata za elektroniczne wezwanie do zapłaty 10 zł

* wycena usługi dokonywana jest przez radcę prawnego lub doradcę podatkowego, po krótkim opisie zagadnienia

Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.