U nas każdy Klient traktowany jest indywidualnie!

 

Aktualne promocje:

 • Księga Przychodów i Rozchodów w promocyjnej cenie już od 100 zł* netto! – przez pierwsze 3 miesiące (do 10 dokumentów),
  * z Rejestrami VAT sprzedaży i zakupu oraz JPK (Jednolity Plik Kontrolny) +30 zł netto.
  a

Zakres usług i cennik

Cena usług dla każdego Klienta jest ustalana indywidualnie i zależy od ilości dokumentów księgowych w miesiącu, rodzaju działalności, liczby transakcji zagranicznych i liczby pracowników.

 

I. KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

Pakiet Micro

130 zł*/m-c

Pakiet Mini

150 zł*/m-c

Pakiet Standard

170 zł*/m-c

KPiR /ryczałt
KPiR / ryczałt
KPiR / ryczałt
do 10 wpisów do 20 wpisów do 30 wpisów
bez pracowników 1 pracownik 1 pracownik

* z Rejestrami VAT sprzedaży i zakupu oraz JPK do podanych cen należy doliczyć 30 zł netto

 • Rejestracja firmy i doradztwo przy wyborze formy opodatkowania bezpłatnie*
  * Rejestracja firmy jest bezpłatna, pod warunkiem podpisania umowy na obsługę księgową na okres min. 12 m-cy.
 • Konsultacje podatkowe mailowe i telefoniczne oraz kadrowo-płacowe – bezpłatnie
 • Nowoczesna aplikacja do wystawiania faktur online bezpłatnie

 • Wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych i ZUSbezpłatnie

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia bezpłatnie

II. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI RACHUNKOWE)

Pakiet Micro

500 zł*/m-c

Pakiet Mini

700 zł*/m-c

Pakiet Standard

900 zł*/m-c

do 10 wpisów do 30 wpisów
do 50 wpisów
wyciąg bankowy wyciąg bankowy wyciąg bankowy
raport kasowy raport kasowy raport kasowy
bez pracowników 1 pracownik 2 pracowników

* ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT

III. OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Obsługa kadrowo-płacowa pracownika / zleceniobiorcy 30 zł
Obsługa PFRON pracownika / przedsiębiorcy
50 zł
Przygotowanie umowy o pracę z warunkami zatrudnienia 30 zł
Przygotowanie świadectwa pracy* 30 zł
Sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R 30 zł
Sporządzenie informacji rocznej PIT-11 20 zł
Opłata za weryfikację zaległości w ZUS od 50 zł

* opłata pobierana tylko wówczas, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje w okresie do 6 miesięcy od daty zatrudnienia

IV. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Porada prawna / konsultacja podatkowa w biurze
od 100 zł*
Opracowanie wniosku i kompletnej dokumentacji o dotację PUP od 300 zł
Przygotowanie analizy finansowej do wniosku kredytowego 50 zł
Przygotowanie sprawozdania do GUS 50 zł
Sporządzenie aktualizacji zgłoszenia VAT-R 20 zł
Roczne zeznanie podatkowe z działalności PIT-28, PIT-36/36L 100 zł
Sporządzenie sprawozdania finansowego:
(zeznanie podatkowe CIT, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
opłata
miesięczna
Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont 200 zł
Przygotowanie korekty deklaracji VAT lub ZUS z winy Klienta 30 zł
Opłata za elektroniczne wezwanie do zapłaty 5 zł
Opłata za listowne wezwanie do zapłaty 10 zł

* wycena usługi dokonywana jest przez radcę prawnego lub doradcę podatkowego, po krótkim opisie zagadnienia

Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.